BORING | Event | Exhibition | Pop-up store | Warsaw | September > October 2022

BORING | Event | Exhibition | Pop-up store | Warsaw | September > October 2022

BORING 

NOWY®ŁAD x Glitch Lab

exhibition | pop-up 

22.09 - 14.10

 

May you live in interesting times - this is not a wish, but a curse. These words, used in 1898 by Joseph Chamberlain, foreshadowed the beginning of the end of the World as it was known at the time. A World without boredom was approaching. A World of change. Exactly like ours today. Because we live in interesting times - the Pandemic, the war in Ukraine, inflation and climate suicide.

And although we encourage change at NOWY® ŁAD, we’d like to stick to Chamberlain's perverse wish and loudly appeal: let it be boring! May there be peace! Let everything be boring again! Without the problems and trinkets of modernity that we live with every day. No NFT, no Uber, no growth and no climate change.

This collection of boring porcelain, created by Glitch Lab and the NOWY®ŁAD group, confronts the extremes. Items with words. Classic ceramics from Ćmielów with graffiti-like inscriptions and Basquiat’s crowns. Fashionable slogans and new phenomena with a crossed-out boring - the title of the collection. And all this for us to stop and think about boredom in a World, in which we all stand on our heads just to keep it interesting. 

The BORING collection can be purchased on our website, and can be picked up in person at Nowy Ład Studio, at Topiel 6 St. in Warsaw from September 22nd to October 14th.

 

PL

 

BORING 

NOWY®ŁAD x Glitch Lab

wystawa | pop-up 

21.09 - 14.10

 

“Obyś żył w ciekawych czasach” - to nie życzenia, to przekleństwo. Powiedzenie użyte w 1898 r. przez Josepha Chamberlaina zapowiadało początek końca świata, jaki wówczas znano. Nadchodził świat “bez nudy”, świat zmian. Dokładnie taki, jak ten dziś. Bo żyjemy w “ciekawych” czasach - pandemii, wojny w Ukrainie, inflacji i klimatycznego samobójstwa. 

I choć w NOWYM®ŁADZIE kibicujemy zmianom, to trzymając się przewrotnych życzeń Chamberlaina, na chwilę apelujemy: niech będzie nudno! Niech będzie pokój! Niech wreszcie znowu będzie “boring”! Bez problemów i błyskotek współczesności, którymi na co dzień żyjemy. Bez NFT, bez Ubera, bez “wzrostu” i zmian klimatycznych.

Kolekcja “nudnej” porcelany stworzona przez Glitch Lab i grupę NOWY®ŁAD konfrontuje skrajności. Przedmioty ze słowami. Klasyczną ceramikę z Ćmielowa ze streetowymi napisami i basqiatowymi koronami. Modne hasła i nowe zjawiska z przekreślonym słowem “boring” - tytułem całej kolekcji. A wszystko po to, żeby pomyśleć o nudzie w świecie, w którym wszyscy stajemy na głowie, żeby było ciekawie.

Kolekcja BORING do kupienia na naszej stronie, a do odebrania osobiście w Nowy Ład Studio, przy ul. Topiel 6 w Warszawie od 22 września do 14 października. 

Back to blog